Náš nový produkt qHlas je zde!

V rámci celého světa dochází v posledních letech k medializovaným případům tzv. Whistlebloverů – oznamovatelů, kteří upozorňují na diskriminaci, špatné pracovní podmínky, korupci a na další problémy v rámci firem. Nová legislativa má pomoci nejen whistlebloverům, ale i firmám – a to situaci prověřit a vyjádřit se k ní. Díky tomu je možné vysvětlit, že jde jenom o nedorozumění, nebo právě odhalit nekalé praktiky v rámci společnosti.

Firmy tedy získávají povinnost zavést systém hlášení a vyřešit podané incidenty nebo podněty od svých zaměstnanců, obchodních partnerů, dodavatelů, dobrovolníků, uchazečů o zaměstnání atd.

A qHlas je přesně takový systém. Je nastavený tak, aby splňoval zákonné podmínky a ušetřil firmám práci a peníze na vývoji vlastních interních systémů. ​

V každé firmě se může stát, že zaměstnanec je svědkem nebo přímo součástí incidentů jako je např. korupce, šikana na pracovišti, diskriminace. Mnohé organizace tyto problémy nevidí, nebo je vidět nechtějí. Těm se tento formulář bude zdát zbytečný a budou si stát za odpovědí, že je u nich všechno v pořádku.

Každý zaměstnanec má nějaké výhrady ke svému zaměstnání a určitě bude lepší, aby se všechny problémy vyřešily v rámci interního systému ve firmě, než je řešit za přítomnosti veřejnosti, v krajním případě na soudu. Často totiž může jít o nedorozumění, nebo špatně pochopenou skutečnost. I když v některých firmách samozřejmě může nastat oprávněné podezření na nekalé aktivity, často jde o akci jednotlivce, a ne o systémové nastavení firmy.

I tyto situace můžete díky systému qHlas objevit v zárodku a svoji firmu včas “uzdravit”.

Zpět na novinky