Organizace registrací do systému qHlas splní požadavky zákona a zavede systém na ochranu oznamovatelů.
  • Vyplňte registrační formulář.
  • Služby základního balíčku FREE získáte zdarma
  • Přihlašovací jméno je důležité - pomocí něj identifikuje systém qHlas Vaši organizaci.
    Například pokud zvolíte ‚QCMTEST‘, formuláře budou dostupné na adrese https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-QCMTEST.
  • Povinné položky jako adresa, IČ atd., se budou zobrazovat v záhlaví formulářů a budou součástí ohlášení.
Přihlašovací údaje
(Může obsahovat pouze malá písmena, číslice a pomlčku. Minimálně 5 znaků) Pod tímto identifikátorem budou dostupné stránky organizace jako /qhlas-nazev
Informace o organizaci
Zde uveďte e-mailovou adresu osoby, která bude odpovědná za evidenci a řešení incidentů a oznámení.
IČ organizace
Název Vaší organizace. Bude zobrazen v záhlaví formulářů, v potvrzovacím emailu pro oznamovatele a v podání.
Ulice adresy organizace. Bude zobrazena v záhlaví formulářů, v potvrzovacím emailu pro oznamovatele a v podání.
Format: http://...
Souhlas s Provozními a všeobecnými obchodními podmínkami
Pro používání služby musí žadatel, dále jen „Organizace“, nastavit správně kontaktní emailovou adresu Organizace, kam budou zasílané ohlášené incidenty. Bez nastavené a ověřené emailové adresy Organizace nelze podání odeslat. Společnost QCM, s.r.o. , dále jen „Poskytovatel“, neručí za nesprávné nebo nevhodné použití služby Organizace, mimo jiné za nesprávné vyplnění registračních údajů, zadání emailové adresy Organizace nebo nevhodné využití formuláře qHlas veřejností. Poskytovatel neručí za doručení podání na kontaktní emailovou adresu Organizace, protože se jedná o technickou službu, která je výlučně ve správě Organizace a nelze tak garantovat dostupnost této služby. Poskytovatel neručí za doručení emailového potvrzení o odeslání incidentu oznamovatelovi. Organizace souhlasí po provedení registrace se zpřístupněním formuláře qHlas veřejnosti.