Nyní je ohlášení incidentu bezpečné a anonymní!​

Mnoho z vás už dlouho přemýšlí, že by rádi ohlásili problém v zaměstnání, ale jsou si vědomi toho, že když ho ohlásí prostřednictvím telefonátu, své emailové adresy nebo ústním podáním, je  možné, že se o ohlášeném problému dozví celá firma a oznamovatel se stane terčem útoku – snížením mzdy nebo jiných následků.

Nechcete poškodit jméno firmy, a tak radši budete mlčet, dále se trápit, než byste upozornili vyšší správní orgán na problém ve vašem zaměstnání. Může to dokonce vyvrcholit ke zbytečnému vyhoření nebo k jiným vážným psychickým problémům. Samozřejmě incident nemusí souviset jenom se zaměstnanci organizace, ale také s dobrovolníky, obchodními partnery, uchazeči o zaměstnání, dodavateli nebo stážisty dané organizace.

Je ale potřeba zdůraznit, že zaměstnanec by si měl být vědom při ohlašovaní incidentu, co všechno může ohlásit ve vztahu ke svému zaměstnání. Oznamovatel by neměl ohlašovat žádné incidenty, které obsahují chráněné informace (zdravotní záznamy, advokátní nebo jiné utajované tajemství). Tímto by se mohl dopustit přestupku a už by se na oznamovatele nemohla aplikovat ochrana oznamovatele, která vyplývá z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Zaměstnanec je při ohlášení relevantního incidentu chráněn dle návrhu zákona. Nemohou se na jeho osobu uplatňovat žádné diskriminační nástroje, musí být uchráněn před snížením mzdy, před změnou pracovní pozice proti jeho vůli atd.

Řešitel incidentu společnosti má ze zákona povinnost udržet incident v diskrétnosti, ale pro oznamovatele je lepší, když ví, že ohlásit incident jde prostřednictvím anonymního systému bez jakékoliv konfrontace se zaměstnavatelem nebo dalšími kolegy. Samozřejmě se může stát, že ohlášený problém bude přímo ukazovat na vaši osobu, ale pověřený řešitel musí problém vyřešit bez zveřejnění, takže se nemusíte obávat jakéhokoliv veřejného sporu. 

Prostřednictvím našeho online formuláře qHlas bude ohlášení incidentů snadné a zároveň bude zachována vaše anonymita. Ohlásit incident pro konkrétní organizaci můžete prostřednictvím našeho portálu v záložce Seznam organizací nebo jednoduše kliknete na tlačítko Ohlásit incident na úvodní stránce. Formulář qHlas by měl být dostupný i na webové stránce organizace.

Při ohlášení incidentu není potřeba vaše registrace ani zadání vašich osobních údajů. Stačí vyplnit povinné pole, které se týkají jenom k ohlášení incidentu. Po jeho odeslání vám bude dostupný odkaz, na základě kterého můžete dále sledovat stav podaného incidentu. Když budete chtít být upozorněn na změny v podaném incidentu, můžete zadat váš email, na který vám budou doručovány notifikace. Je to na vás. ​​

Už nic víc nepotřebujete. Nebojte se ozvat.

Zpět na novinky