Ministerstvo spravedlnosti zavedlo vlastní externí oznamovací systém (EOS)

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů se i pod silným vlivem Ministerstva spravedlnosti zatím nepodařilo schválit. Oznamovatelé, kteří byli obětí nebo svědkem protiprávního jednání a chtějí ohlásit incident, tak mohou vycházet přímo ze směrnice EU. Ministerstvo spravedlnosti se proto rozhodlo, že založí svůj vlastní externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého může oznamovatel ohlásit incident.  

Oznamovatel si ale musí být vědom, že pokud jde zatím jenom o běžný incident, neměl by hned využívat EOS. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán ve státní správě řeší mnohem vážnější incidenty, a tak není potřeba hned zahlcovat jejich systém. Pro oznamovatele bude mnohem jednodušší, když využije interní oznamovací systém (IOS) společnosti, např. ohlásí incident prostřednictvím našeho formuláře qHlas.

I pro organizace bude lepší, když se bude incident řešit v rámci IOS organizace, než hned prostřednictvím systému Ministerstva spravedlnosti, což může věci zbytečně eskalovat.

Nemusíte se teď trápit tím, jak má systém fungovat a vynakládat zbytečné úsilí a finance na jeho zřízení. Stačí vám jen registrace k našemu základnímu balíčku FREE, která je zcela zdarma, a vyhnete se zbytečným komplikacím a problémům, které oznamovatel může vytvořit při ohlášení incidentu prostřednictvím systému EOS, který je pod správou Ministerstva spravedlnosti.  

EOS pod správou Ministerstva spravedlnosti je dostupný Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

Zpět na novinky