Nová verze systému qHlas

Vážení uživatelé,

již od 1. 8. 2023 budou mít mnozí z vás povinnost vést vnitřní oznamovací systém.

My jsme rádi, že jste si pro splnění vybrali právě náš qHlas.cz, a budeme i nadále rozšiřovat služby systému tak, aby bylo jeho použití co nejsnadnější a nejefektivnější.Nyní jsme dokončili úpravy, které systému zajistí jeho naprostý soulad se zákonem na ochranu oznamovatelů.

Připomínáme, že ke splnění povinnosti vám stačí jenom registrace. Další služby vám však mohou pomoci se zpracováním podaných incidentů. A navíc se můžete podrobněji seznámit s problematikou zákona.

Věděli jste, že když si zakoupíte roční předplatné u balíčku Silver nebo Gold, získáte přístup na školení o novém zákoně na ochranu oznamovatelů?

Více informací ohledně předplatných najdete přímo v ceníku, nebo nás můžete kontaktovat na obchod@qcm.cz.

Zpět na novinky