Jak zavést oznamovací systém na webové stránky

Povinnost vést vnitřní oznamovací systém se již nyní týká zaměstnavatelů s nejméně 250 zaměstnanci a obcí s nejméně
10 000 obyvateli.
 

Je však důležité myslet na fakt, že naplnění požadavku zákona o ochraně oznamovatelů pouhým zavedením systému nekončí. Je třeba nezapomenout na finální tečku v podobě zveřejnění informace o systému na webových stránkách organizace. 

Nejste si jistí, co všechno a v jakých případech by se mělo na webu objevit? Pojďme se na to podívat. 

Na webové stránce je třeba uveřejnit kontaktní údaje nutné pro ohlášení oznámení. Ty mohou vypadat následovně: 

  • V případě využívání oznamovacího systému je nutné zveřejnit odkaz na formulář v oznamovacím systému. 
  • V případě písemného oznamování je nutné uvést adresu organizace a jméno  příslušné osoby (tzv. compliance manažera), v případě oznámení do schránky podatelny je nutné uvést umístění schránky, obálku s oznámením je nutné označit příznakem „Neotvírat“. 
  • V případě telefonického oznámení je nutné uvést telefonní kontakt na příslušnou osobu (v tomto případě je příslušná osoba povinna pořídit záznam oznámení, se souhlasem oznamovatele lze pořídit zvukovou nahrávku oznámení). 
  • V případě e-mailového oznámení je nutné uvést e-mail na příslušnou osobu. 
  • Podat oznámení je možné i na osobní schůzce, kterou je potřeba si dopředu sjednat prostřednictvím telefonu či e-mailu uvedených na webu, ze schůzky je nutné pořídit písemný záznam. 

 

Zpět na novinky