Zavedení oznamovacího systému snadno a rychle

Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci by měli mít na paměti, že přechodná doba pro zavedení vnitřního oznamovacího systému tzv. whistleblowingu končí 15. 12. 2023.

Připomínáme, že oznamovací systém jsou dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů povinni zřídit:

· zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci,

· společnosti v zákonem vyjmenovaných odvětvích,

· orgány veřejné moci a veřejnoprávní subjekty vyjma obcí s méně než 10 000 obyvateli.

Nejjednodušším způsobem splnění povinnosti je pořízení softwarového řešení qHlas, které vám naše společnost poskytne v základní verzi zdarma. Výhodou je snížení administrativní zátěže a jednoduché vedení evidence ohlášených incidentů.

Díky whistleblowingu se o interních problémech dozvíte včas a ušetříte náklady za interní audity či jiné kontrolní prostředky. Celosvětový výzkum asociace ACFE prokázal, že ztráty způsobené podvody jsou u organizací bez jakýchkoliv oznamovacích systémů 2x vyšší než u organizací, které nějaký oznamovací systém mají. Z výzkumu také vyplynulo, že 42 % pracovních podvodů je odhaleno díky tipu, přičemž 55 % je oznámeno zaměstnanci.

 

Zaměstnavatelé, dejte svým zaměstnancům hlas díky našemu systému qHlas.

Zpět na novinky